در این روز زنان به شوهران خود با محبت هدیه می‌‌دادند. مردان نیز زنان و دختران را بر تخت شاهی نشانده، به آنها هدیه داده و از آنها اطاعت می‌‌کردند. اخیرا گروهی از دوستداران فرهنگ ایرانی پیشنهاد کرده اند که به منظور حفظ این فرهنگ سپندارمذگان بجای ولنتاین فرنگی به عنوان روز عشق گرامی داشته شود.

 

ولنتاین در ایران

این روز سپندارمذگان نام داشته است. فلسفه بزرگداشت این روز به عنوان روز عشق به این صورت بوده است. روز پنجم سپندار مذ بوده است لقب زمین که نماد عشق است چون با فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق می ورزد و همه را چون مادری در دامان پر مهر خود امان می دهد ما امروزه، این روز را به عنوان ولنتاین ایرانی می شناسیم.

ولنتاین در ایران

تاریخ ولنتاین ایرانی

در ایران باستان از بیست قرن پیش از میلاد، یعنی حدودا دوهزار سال پیش از تولد والنتین، میان آریائیان روزی موسوم به روز عشق بوده است. این روز در تقویم زرتشتی مصادف است با پنجم اسفند ماه و در تقویم جدید ایرانی دقیقا مصادف میشود با ۲۹ بهمن، یعنی چهار روز پس از روز ولنتاین فرنگی زرتشیان جشن سپندارمذ را هرساله در پنجم اسفند ماه برگزار میکنند.

تاریخچه ولنتاین در ایران

در این روز زنان به شوهران خود با محبت هدیه می‌‌دادند. مردان نیز زنان و دختران را بر تخت شاهی نشانده، به آنها هدیه داده و از آنها اطاعت می‌‌کردند. اخیرا گروهی از دوستداران فرهنگ ایرانی پیشنهاد کرده اند که به منظور حفظ این فرهنگ سپندارمذگان بجای ولنتاین فرنگی به عنوان روز عشق گرامی داشته شود.

آیین سپندارمذ

آیین سپندارمذ

در آیین سپندارمذ این روزعید زنان به‌ شمار می‌رفت. مردم به جهت گرامی داشت، به آنان هدیه داده و بخشش می‌کردند. زنان نه تنها از هدایا و دهش‌هایی برخوردار می‌شدند، بلکه به نوعی در این روز فرمانروایی می‌کردند و مردان باید که از آنان فرمان می‌بردند.ایرانیان از دیر باز این روز را روز زن و روز مادر می‌نامیدند.